Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Er is veel veranderd in een paar dagen tijd. Gisteren is er een harde lockdown afgekondigd, waarbij ook het voortgezet onderwijs per direct wordt gesloten, in elk geval tot 10 januari. Hoewel we begrip hebben voor de noodzaak van deze maatregel is het natuurlijk heel erg jammer dat we de periode voor Kerst niet zoals we gehoopt hadden samen kunnen afsluiten.

Komende week worden geen online lessen gegeven. Daarom zal er ook geen opvang op school zijn voor leerlingen die thuis geen goede werkplek hebben. In de persconferentie werd gezegd dat 'kwetsbare leerlingen' zo nodig wel naar school kunnen komen. Mocht je daarvan gebruik willen maken, dan kun je dat laten weten aan de conrector (vmbo Uithuizen en Winsum) of teamleider (havo vwo Warffum).

Voor de afspraken over de voorbereiding en afname van schoolexamens, het ophalen van boeken en zelftesten, verwijs ik je naar de brief die je van je conrector ontvangt. Deze kun je hier ook lezen met een klik op de naam van je school:
 
Op dit moment valt niet in te schatten op welke manier we vanaf 10 januari les kunnen geven. Op 3 januari is de volgende persconferentie. Dat betekent dat we in de loop van die week een bericht zullen sturen over de organisatie van het onderwijs vanaf 10 januari. Voor nu wens ik iedereen hele fijne feestdagen. Blijf gezond en hopelijk tot snel in 2022!

Met vriendelijke groet,
mede namens Mariët de Langen, Tjeerd Nanninga en Jeroen Kloezen,

Lily Holsteijn,
plaatsvervangend rector

Contactgegevens