Werken
op Het Hogeland College


Een actieve rol in onderwijsinnovatie?

Dan ben je op Het Hogeland College op het  juiste adres! Want wij hebben voor de komende jaren vooruitstrevende plannen.
De ontwikkelingen in het onderwijs en de ambitie om thuisnabij kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven leveren, zijn voor ons drijfveren om toe te werken naar onze ‘school van straks’. Per 1 augustus 2025 staat er een school waarin we motiverend en betekenisvol onderwijs bieden aan leerlingen én docenten. Onder leiding van een regiegroep vmbo en een regiegroep havo vwo ontwikkelen we vormen van samenwerkend en thematisch leren. Daarin zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school. We willen het leren van iedere leerling mogelijk maken in een passende leeromgeving en daar hoort ook de kennismaking met de werkpraktijk bij. 

Benieuwd naar meer? Neem gerust contact op.