Werken
op Het Hogeland College

Een actieve rol in onderwijsinnovatie?

Dan ben je op Het Hogeland College op het juiste adres! Want wij hebben voor de komende jaren vooruitstrevende plannen.
De ontwikkelingen in het onderwijs en de ambitie om thuisnabij kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven leveren, zijn voor ons drijfveren om ons in te zetten voor een school waar we motiverend en betekenisvol onderwijs bieden aan leerlingen én docenten. Onder begeleiding van een regiegroep ontwikkelen we vormen van samenwerkend en thematisch leren. Daarin zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school. We willen het leren van iedere leerling mogelijk maken in een passende leeromgeving en daar hoort ook de kennismaking met de werkpraktijk bij. 
Onze ontwerpcriteria vormen de basis voor deze activiteiten.

Benieuwd naar meer? Neem gerust contact op.