Internationale schakelklas Warffum

Het Hogeland College ISK

Onderwijs geeft toegang tot de wereld van nu en straks. Het is voor een ieder van belang om met voldoende kennis en vaardigheden deel te kunnen nemen en een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.

De Internationale Schakel Klassen (ISK) in Warffum is een school voor voortgezet onderwijs voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 12-18 jaar, die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het doel van de ISK om de leerlingen de overstap te laten maken naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands, schoolse- en studievaardigheden en door in te burgeren. Wij zetten ons in om leerlingen zelfverzekerd en op het juiste niveau te laten doorstromen naar het reguliere Nederlandstalige onderwijs. Goed uitgerust op weg naar hun toekomst.

De ISK duurt gemiddeld twee jaar. De leerlingen hebben uiteenlopende achtergronden, van analfabeet tot hoog opgeleid in het land van herkomst. Leerlingen werken daarom zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Het onderwijsprogramma richt zich op het leren van de Nederlandse taal door middel van de volgende vakken: NT2, rekenen/wiskunde, burgerschap, creatief, sport, Engels, ICT en techniek.

Onze leerlingen

Met de ISK verzorgen we onderwijs voor leerlingen met veel verschillende nationaliteiten. Onze leerlingen zijn:
  • kinderen van statushouders woonachtig in de gemeente Het Hogeland
  • alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)
  • Kinderen van de noodopvang in Winsum en Uithuizen

Doorschakelen naar regulier onderwijs

Het is onze ambitie om maatwerk te leveren voor elke leerling. Dat doen we door leer(stof)lijnen voor de verschillende vakken te gebruiken en het lesaanbod binnen de ISK goed af te stemmen. Ook werken we nauw samen met vo- en mbo-scholen : voordat wij leerlingen schakelen naar het regulier voortgezet onderwijs, draaien zij in het tweede leerjaar lessen mee op de school waar zij waarschijnlijk worden geplaatst (deel-schakelen). Ook leerlingen die naar het mbo gaan, maken vooraf op verschillende manieren kennis met het mbo.

Aanmelden

Aanmelding is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. Hiervoor wordt een intakegesprek gepland met de coördinator. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Bewijzen van nationaliteit en de datum van aankomst in Nederland zijn noodzakelijk.

De meeste nieuwe leerlingen hebben geen onderwijs in Nederland gevolgd. Zij komen in een instroomklas en blijven daar ongeveer zes weken. Het doel van deze verlengde intake is dat het niveau en de leermogelijkheden van een leerling worden vastgesteld. Na deze periode kunnen we de leerling in het juiste uitstroomprofiel plaatsen.

Voor het plannen van een intakegesprek kunt u per mail contact opnemen met de coördinator , mevrouw Desiree Houwing (d.houwing@hogeland.nl).

Contactgegevens

Het Hogeland College ISK
Bezoekadres
A.G. Bellstraat 14, 9989 AT Warffum
Telefoonnummer:
06-12462310

Contactgegevens