Schoolbestuur en schoolleiding

Het Hogeland College valt sinds 1 januari 2000 onder het Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Onder dit schoolbestuur horen ook 17 basisscholen, die zijn gevestigd in de Noord Groninger gemeente Het Hogeland (per 1 januari 2019)

Voor meer informatie over Bestuur en toezichthouders verwijzen wij naar de website van Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Het Hogeland College wordt geleid door de rector-bestuurder, mevrouw A.A.M. Schaafsma.
Zij wordt ondersteund door:
mevrouw E.J. Holsteijn, plaatsvervangend rector
mevrouw M. de Langen, conrector havo vwo
de heer T.A. Nanninga, conrector dalton vmbo  
de heer G.K. Vlak, conrector dalton vmbo Uithuizen

Contactgegevens