Schoolbestuur en schoolleiding

Op 1 augustus 2023 zijn Het Hogeland College en VO Eemsdelta bestuurlijk geïntegreerd. De twee schoolorganisaties vallen daarmee onder één gezamenlijk bestuur en één Raad van Toezicht in de holding Voortgezet Onderwijs Noord-Groningen. Eise van der Sluis is de gezamenlijke bestuurder. Door samenwerking kunnen we kwalitatief goed onderwijs behouden en een breed onderwijsaanbod blijven bieden in de regio Noord-Groningen.
De statuten zijn opvraagbaar via een mail naar secretariaat@vonoordgroningen.nl

Schoolleiding
de heer S. Saakstra, conrector a.i. havo en vwo Warffum
de heer T.A. Nanninga, conrector vmbo en tl-havo Winsum  
mevrouw A. Boogers, conrector dalton vmbo en tl-havo in Uithuizen
mevrouw M. Koornstra, locatieleider ISK


Contactgegevens