Meedenken en meepraten


Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap houdt in dat je kunt meedenken, meepraten en mee beslissen over het schoolbeleid. Bij belangrijke beslissingen moet de schoolleiding eerst advies of instemming van de MR vragen. Hoe dat werkt kun je lezen in het MR-reglement.
Het Hogeland College heeft één MR voor de drie scholen. De MR bestaat uit 16 leden, waarvan ook vier leerlingen. Lijkt het je leuk om mee te denken over het schoolbeleid, informeer dan bij één van de MR-leerlingen! Of je stuurt een mail naar medezeggenschapsraad@hogeland.nl.

Leerlingenraad

De MR is voor drie scholen, maar je kunt ook meedenken, meepraten en meebeslissen op de school waar je zelf zit. Via de leerlingenraad kun je aangeven wat je goed vindt op school en wat je eventueel graag wilt veranderen. Je kunt alle zaken aan de orde stellen die je belangrijk vindt. Misschien lijkt je het zelfs leuk om jouw klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Dat kan!

Contactgegevens