Medicijngebruik en medisch handelen

Uitgangspunt binnen onze school is dat er geen medicijnen (dus ook geen drogisterijmedicijnen) worden verstrekt aan leerlingen. In het ‘Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen’ staat hoe we handelen als de leerling ziek wordt op school, bij het op verzoek verstrekken van medicijnen of het op verzoek verrichten van medische handelingen.

Contactgegevens