Toelichting logo

Toelichting logo


Het logo van Het Hogeland College bestaat uit een combinatie van een beeldmerk met een woordmerk.

Het beeldmerk

Het beeldmerk is een impressie van het Hogeland, het weidse landschap waar onze scholen te vinden zijn. De uitvoering, de schetsmatige, losse toets, vertelt ook hoe we als school willen zijn. Geen strak keurslijf waarin iedereen maar moet passen, maar een plek vol sfeer en beleving. Een plek die ruimte biedt voor ontwikkeling. We zetten de grote lijnen uit, we stellen de kaders. Maar we laten ruimte voor verfijning en bijsturing, want onderwijs is een dynamisch proces. Eerder hebben we ons logo verrijkt door een oranje venster in het beeldmerk te plaatsen. En dat is veelzeggend. Het staat voor moderniteit in het Hogeland. Voor eigentijds onderwijs in moderne schoolgebouwen. Het verbeeldt onderwijs met een breed referentiekader waarmee je toegang hebt tot de ruime mogelijkheden die de samenleving biedt. Noem het gerust ‘een venster op de wereld’.

Ook staat het kader voor een raam met een binnen (onderwijs, lessen in de school) en buiten (onderzoeken en ervaren buiten de school). En het staat voor de veilige (afgekaderde) schoolomgeving, waarin je niet alleen leert (kennis), maar waar ook ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling (vorming).

Naast dat alles heeft het oranje vierkant een signaalwerking. Hier is sprake van een school die haar bescheidenheid afwerpt, ambitie toont en zichtbaar aanwezig wil zijn in de regio. Dat is niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk.

Het woordmerk

De toevoeging ‘Het Hogeland College’ maakt het logo compleet.

Contactgegevens