Vertrouwenspersonen

Wil jij vertrouwelijk iets bespreken en heb je het gevoel dat je daarvoor niet terecht kunt bij je coach, docent of coördinator? Dan kun je altijd terecht bij onze e vertrouwenspersonen op school: mevrouw Beishuizen en meneer van Meel.

Meldpunt Huiselijk geweld

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zelf betrokken zijn bij mishandeling of huiselijk geweld of daarvan een vermoeden hebben bij iemand uit de omgeving is er het meldpunt Veilig thuis.


Contactgegevens