Vertrouwenspersonen

Wil jij vertrouwelijk iets bespreken en heb je het gevoel dat je daarvoor niet terecht kunt bij je mentor, docent of coördinator, zoek dan contact met de vertrouwenspersoon bij ons op school: mevrouw Beishuizen

Meldpunt Huiselijk geweld

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zelf betrokken zijn bij mishandeling of huiselijk geweld of daarvan een vermoeden hebben bij iemand uit de omgeving is er het meldpunt Veilig thuis.


Contactgegevens