Meedenken en meepraten


Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap houdt in dat je kunt meedenken, meepraten en mee beslissen over het schoolbeleid. Bij belangrijke beslissingen moet de schoolleiding vooraf advies of instemming van de MR vragen. Hoe dat werkt kun je lezen in het MR-reglement.
Het Hogeland College heeft één MR voor de drie scholen. De MR bestaat uit 16 leden, waarvan ook vier leerlingen. Lijkt het je leuk om mee te denken over het schoolbeleid, informeer dan bij één van de MR-leerlingen! Of je stuurt een mail naar medezeggenschapsraad@hogeland.nl

Contactgegevens