Veilige school

Om goed te kunnen leren moet iedereen zich veilig voelen.
Je veilig voelen betekent dat je jezelf mag zijn. Je hoeft niet bang te zijn of je onzeker te voelen. Om een veilige school te zijn, hebben we een aantal afspraken.

  • We hebben respect voor elkaar en de omgeving.
  • We zorgen er samen voor dat iedereen elke dag met plezier naar school gaat.
  • We helpen elkaar.
  • We lossen ruzies op door met elkaar te praten.

Boeken, materialen en laptops

Boeken en lesmateriaal krijg je op school; ook een schrift, een etui met pen, potlood e.d. Daarna is het wel de bedoeling dat je zelf materialen aanschaft als die nodig zijn. Op school werken we ook met de computer en/of laptop.

Sporten op school

Tijdens de sportles draag je sportkleding en sportschoenen. Als je dit niet hebt, kun je dat bespreken met de sportdocent. Je kunt wel meedoen, want meedoen in de sportlessen is
belangrijk en verplicht. Naast de sportlessen organiseren we regelmatig extra sportactiviteiten.

Eten en drinken

Voor de pauzes neem je zelf eten en drinken mee.

Aanwezig zijn op school

• Je bent elke dag op school want leren is belangrijk
• Je bent op tijd in de lessen
• Je doet aan alle leeractiviteiten mee; ook aan bijzondere activiteiten.
Kun je niet op school aanwezig zijn, dan laat je ons dit weten. Daarvoor bel je 06 - 12 46 23 10.

Ziek op school en naar huis?

Je overlegt altijd met de docent en vraagt toestemming om naar huis te gaan. We nemen dan altijd eerst contact op met je vader, moeder of verzorger.

Contactgegevens