Leerlingenondersteuning


De coach
Elke klas heeft een of meerdere coaches. De coach speelt een belangrijke rol in het leerproces van onze leerlingen. Hij of zij houdt de voortgang en het welzijn van de leerling goed in de gaten. Voor u is de coach van uw kind het eerste aanspreekpunt van de school. Tot slot is de coach betrokken bij de organisatie van activiteiten van de klas. 


De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator ondersteunt en adviseert coaches en docenten bij de begeleiding van leerlingen bij wie sprake is van specifieke leer- en/of gedragsproblemen. Als de coach en de ondersteuningscoördinator van mening zijn dat extra zorg- en/of leerondersteuning nodig is, dan wordt dit besproken in het ondersteuningsteam. In het overleg wordt besproken welke extra hulp kan worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: individuele begeleiding, dyslexietesten en Alinea (een digitaal hulpmiddel bij dyslexie), remedial teaching en sociale vaardigheidstraining. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de ouders/ verzorgers van de leerling.

De ondersteuningscoördinator heeft onder andere contacten met Centrum Jeugd en Gezin (CJG Noord-Groningen), met de jeugdarts die verbonden is aan Het Hogeland College en met Zorg voor Jeugd Groningen. 

Een uitgebreide omschrijving van het ondersteuningsplan van Het Hogeland College vindt u in de schoolgids.

Contactgegevens