Meedenken en meepraten


Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders die mee willen denken over de school. Zij zorgen ervoor dat de contacten tussen thuis en de school zo goed mogelijk verlopen, zijn behulpzaam bij activiteiten en feestelijkheden en verzorgen thema-avonden voor ouders. De ouderraad kan door de directie gevraagd worden om advies, maar kan ook zelf ongevraagd de directie adviseren. Ouders met vragen en/of problemen kunnen bij de ouderraad terecht. Het Hogeland College in Warffum heeft een eigen ouderraad. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR mag over alle aangelegenheden meepraten. Bij belangrijke beslissingen van de schoolleiding is vooraf advies of instemming van de MR nodig. Het Hogeland College heeft voor de drie vestigingen één MR. 
U kunt contact leggen met de MR via medezeggenschapsraad@hogeland.nl

Ouderklankbordgroep

In de ouderklankbordgroep denken ouders mee over onderwerpen als organisatie, communicatie, innovatie, actualiteit, zorg en eigen onderwerpen. Hiermee willen we de ouderbetrokkenheid vergroten, het onderwijs en de communicatie verbeteren en zo goed mogelijk inspelen op actuele ontwikkelingen in de regio. 

Contactgegevens