Omgaan met privacy

Bij het verzamelen en verwerken van gegevens van leerlingen en medewerkers is de vereiste dat de privacy van personen maximaal wordt gegarandeerd. Het Hogeland College heeft voor leerlingen en personeel een privacyreglement dat aansluit bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wetgeving rondom datalekken. Reglementen die van belang zijn voor leerlingen zijn:
Privacyreglement leerlingen
Sociale media reglement leerlingen
Reglement Cameratoezicht

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De school heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, de heer Henk Leeuwerke. Hij kan als onafhankelijk adviseur  worden geraadpleegd voor vraagstukken rondom vertrouwelijke informatie en privacy. Hij is bereikbaar via:

fg@hogeland.nl
of in spoedgevallen telefonisch: 06 15 60 36 26

 


Contactgegevens