Lestijden

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Elke periode duurt 9 tot 10 lesweken. De lesuren op Het Hogeland College in Winsum duren 45 minuten.
Het lesrooster is in principe aaneengesloten, dus zonder tussenuren. Als er een docent ziek is wordt dat zoveel mogelijk opgevangen door een andere docent.
Het actuele lesrooster staat op Magister. Voor de lestijden klikt u hier.
Ruimte voor Ruimte
activiteiten

Contactgegevens