Lestijden

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Elke periode duurt 9 tot 10 lesweken. De lesuren op Het Hogeland College in Winsum duren 45 minuten.
Het lesrooster is in principe aaneengesloten, dus zonder tussenuren. Als een docent afwezig is wordt deze zoveel mogelijk opgevangen door andere docenten.
Het actuele lesrooster staat op Magister. Voor de lestijden klikt u hier.
Ruimte voor Ruimte
activiteiten

Contactgegevens