Schoolregels


Huisregels Warffum

Het klinkt misschien wat zwaar: ‘regels’. Dat hoef je niet zo te ervaren. Waar het op neer komt is dat we op school elkaar de ruimte geven en respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen. Ook verwachten we van je dat je enige inspanning levert om het gebouw opgeruimd en netjes te houden. Dus je laat je afval achter waar het hoort. En uiteraard ben je op tijd aanwezig in de les. Alle regels vind je hier .

Leerlingenstatuut

De  rechten en plichten van jou en alle andere leerlingen op Het Hogeland College zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Dit statuut wordt steeds voor een periode van twee jaar vastgesteld door de schoolleiding na overleg met de medezeggenschapsraad (MR). 

Contactgegevens