Meedenken en meepraten

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap houdt in dat je kunt meedenken, meepraten en mee beslissen over het schoolbeleid. Bij belangrijke beslissingen moet de schoolleiding vooraf advies of instemming van de MR vragen. 
Het Hogeland College heeft één MR voor de drie scholen. De MR bestaat uit 16 leden, waarvan ook vier leerlingen. Lijkt het je leuk om mee te denken over het schoolbeleid, informeer dan bij één van de MR-leerlingen! Of je staart een mail naar medezeggenschapsraad@hogeland.nl

Klankbordgroepen

Op initiatief van de coördinatoren komt er vier à vijf keer jaar een klankbordgroep bij elkaar.  In deze groepen wordt vooral gesproken over praktische zaken, zoals het toetsrooster, de lessen en de docenten. Als leerling kun je dan aangeven, waar je tegenaan loopt en tips geven hoe het beter kan. Je kunt alles aan de orde stellen.

Contactgegevens