Mentor-coach

Het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders is je mentor-coach.
Bij je mentor-coach kun je terecht voor vragen en dingen waar je tegenaan loopt. In de mentor-coachuren praat de mentor-coach met de klas of met jou alleen over hoe het gaat op school. Dat kan gaan over schoolresultaten, de manier waarop je het beste kunt leren, keuzemomenten, maar bijvoorbeeld ook over de omgang met elkaar. Daarnaast zorgt de mentor-coach voor praktische zaken als het doorgeven van roosterwijzigingen en berichten.
Ook is de mentor-coach is de spil van de begeleiding: hij/zij houdt in de gaten hoe het met je gaat. Bij bijzonderheden probeert de mentor-coach te achterhalen wat er speelt en maakt een inschatting of er extra hulp nodig is. Je mentor-coach overlegt hierover in eerste instantie met de coördinator of teamleider.

Vertrouwenspersonen

Wil jij iets vertrouwelijks bespreken en heb je het gevoel dat je daarvoor niet terecht kunt bij je mentor-coach, docent of teamleider? Zoek dan contact met één van de vertrouwenspersonen bij ons op school. Dat zijn meneer Kalsbeek (s.kalsbeek@hogeland.nl) en mevrouw de Groot (i.degroot@hogeland.nl).
Het Hogeland College heeft voor leerlingen en ouders ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Mevrouw Muring (06-2136297 of maureen@partnersinvertrouwen.com) kun je benaderen als  je klachten hebt over ongewenst gedrag op school en je het het gevoel hebt dat je daarvoor niet op school terecht kunt. Als je haar wilt spreken, kun je haar bellen/appen op haar nummer of haar een mail sturen. Zij neemt dan direct contact op om een afspraak te maken.

Meldpunt Huiselijk geweld

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zelf betrokken zijn bij mishandeling of huiselijk geweld of daarvan een vermoeden hebben bij iemand uit de omgeving is er het meldpunt Veilig thuis.

 

Contactgegevens