Visie en kernwaarden

Geplaatst in: 01. Onze visie en kernwaarden
Wij zijn een openbare school. Dat houdt in dat we toegankelijk zijn voor iedere leerling. Ons onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Dit betekent dat niet iedereen bij ons op school eenzelfde manier van leven heeft of denkt vanuit dezelfde maatschappij-opvatting. Wel verwachten we van je, dat waar jij jezelf mag zijn, je daarvoor een ander ook de ruimte geeft. Onze school staat midden in de samenleving. We bieden goed en uitdagend onderwijs en bieden hulp en ondersteuning om te zorgen dat je later goed mee kunt doen in de maatschappij. 

Visie

Leren doe je zowel alleen als samen
Als je leert, ontwikkel je ook je persoonlijkheid
Je leert binnen en buiten de school

Kernwaarden havo, vwo en vwo-plus 

Initiatief, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid.

Daltonkernwaarden vmbo en tl-havo Uithuizen

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerking.

Kernwaarden vmbo en tl-havo Winsum

Jezelf zien, elkaar zien en de wereld zien.

Het Hogeland College valt onder Schoolbestuur Lauwers en Eems. Voor de periode 2021-2024 heeft het schoolbestuur met instemming van de medezeggenschap het Koersplan Lauwers en Eems vastgesteld.