Profielen en LOB

Aan het einde van het tweede leerjaar (beroepsgerichte leerwegen) of het derde leerjaar (theoretische leerweg) kies je ook je profiel. Dit is de richting waarin jij je verder wilt ontwikkelen. Het kiezen van het profiel dat het beste bij jou past is belangrijk. Daarmee bepaal je al voor een groot deel welke opleiding of werk je na het vmbo kunt gaan doen. Je mentor zal je zeker helpen bij het maken van de profielkeuze. Die hulp noemen we Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).

Profielkeuze in de theoretische leerweg 

In klas drie van tl-havo krijg je meer grammatica bij de talen en is er extra aandacht voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Dat betekent ook dat je meer huiswerk hebt. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid voor je eigen leren. De taken worden groter en je krijgt meer keuzemogelijkheden. Zo leer je vaardigheden die je op het havo goed kunt gebruiken.
Aan het einde van de derde klas van de theoretische leerweg maak je de keuze voor je profiel en vakkenpakket. Je kunt kiezen uit:
Techniek
Zorg en Welzijn
Economie
Landbouw
Heb je goede resultaten, dan mag je ook nog een extra vak kiezen uit een ander profiel. 

Profielkeuze in de beroepsgerichte leerwegen

Aan het einde van de tweede klas van de beroepsgerichte leerwegen maak je de keuze uit de profielvakken. Je kunt kiezen uit:
PIE (produceren, Installeren en Energie)
M&T (Mobiliteit en Transport)
D&P (Dienstverlening en Producten)
Z&W (Zorg en Welzijn)
In de beroepsgerichte leerwegen heb je veel praktijklessen. Daarvoor hebben we een moderne techniekhal  voor PIE en M&T en mooie praktijklokalen voor D&P en Z&W. In de praktijkruimten werk je op werkplekken, zoals je die later in je werk ook kunt aantreffen. Zo is er bijvoorbeeld een schoonheidssalon, een restaurant en een autogarage.

Contactgegevens