8.1 Overzicht schoolvakanties

Geplaatst in: 08. Vakantie, verlof en ziekte

Schoolvakanties 2022-2023


Herfstvakantie        15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie          24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023
Paasmaandag        10 april 2023
Meivakantie             22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart             18 mei t/m 21 mei 2023
Pinkstermaandag   29 mei 2023
Zomervakantie        22 juli t/m 3 september 2023

Naast deze vakanties worden er nog zeven organisatiedagen gepland (eventueel gesplitst in dagdelen), waarop de lessen uitvallen of anders verlopen.

Vakanties schooljaar 2023-2024

Met een positief advies van de Medezeggenschapsraad zijn de vakanties voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld.

Herfstvakantie                 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie                   23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie           17 februari t/m 25 februari 2024
Pasen                                29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie                      27 april t/m 12 mei 2024
Pinkstermaandag            20 mei 2024
Zomervakantie                 20 juli t/m 1 september 2024