Bestuurder en Raad van Toezicht 

In het gezamenlijke belang van het behoud van een breed onderwijsaanbod en kwalitatief goed onderwijs in de regio, zijn de zelfstandige scholen Het Hogeland College en VO Eemsdelta in 2023 bestuurlijk geïntegreerd. In de bestuurlijke holding Voortgezet Onderwijs Noord-Groningen werken beide scholen samen onder één bestuurder. In verband met afwezigheid wegens ziekte is dat per  september 2024 de heer Dirk Speelman (ad interim).
Onafhankelijk toezicht op het bestuur en het beleid van de holding vindt plaats door de Raad van Toezicht (RvT). De leden zijn: Anja Janssen (voorzitter), Erik Juk, Harry Grimmius, Henk Meines, Henriëtte Krüger, Marie-Désirée van Herwijnen, Monique van den Ark en Peter Ritzema.

Zowel de bestuurder a.i. als de leden van de RvT zijn bereikbaar via secretariaat@vonoordgroningen.nl. Belangstellenden kunnen via dit mailadres ook de statuten opvragen.

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2023 zijn in te zien via deze link.

Schoolleiding

De schoolleiding van Het Hogeland College wordt gevormd door:
mevrouw E.J. Holsteijn, rector
de heer S. Saakstra, conrector a.i. havo en vwo Warffum
de heer T.A. Nanninga, conrector vmbo en tl-havo Winsum  
mevrouw S. Sopacua, conrector vmbo en tl-havo in Uithuizen
mevrouw M. Koornstra, locatieleider ISK

 

 

Contactgegevens