Lestijden

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Elke periode duurt 9 tot 10 lesweken. De lesuren op Het Hogeland College in Wehe-den Hoorn duren 40 minuten.
Het lesrooster is in principe aaneengesloten, dus zonder tussenuren. Als er een docent ziek is wordt dat zoveel mogelijk opgevangen door een andere docent.
Het actuele lesrooster staat op Magister. 
Ruimte voor Ruimte
activiteiten

Contactgegevens