Lestijden en vakanties 


Lestijden

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Elke periode duurt 9 tot 10 lesweken. De lesuren op Het Hogeland College in Wehe-den Hoorn duren 40 minuten.
Het lesrooster is in principe aaneengesloten, dus zonder tussenuren. Als er een docent ziek is wordt dat zoveel mogelijk opgevangen door een andere docent.
Het actuele lesrooster staat op Magister. 

Vakanties 2019-2020

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 14 februari t/m 23 februari 2020
Paasweekend               10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie         25 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart         21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksterweekend 30 mei t/m 2 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020

Naast deze vakanties worden er nog 7 organisatiedagen gepland (eventueel gesplitst in dagdelen), waarop lessen uitvallen of anders verlopen.

Examendata 

Het centraal schriftelijk eindexamen voor vmbo tl vindt  plaats in 2020 in de periode van 7 mei tot en met 25 mei. De herkansingen beginnen op 15 juni. De digitale examens voor het vmbo (BBL en KBL) worden afgenomen in de periode direct na de meivakantie. De praktijkexamens voor de profielen PIE, M&T, D&P en Z&W van het vmbo vinden plaats in mei.

Verlof aanvragen

Als school zijn wij gehouden aan de Leerplichtwet. Dat betekent we slechts in enkele gevallen toestemming kunnen geven om buiten de schoolvakanties leerlingen vrije dagen te geven. Wilt u  toch verlof aanvragen voor uw kind, dan maakt u gebruik van het Aanvraagformulier vrije dagen.  

Contactgegevens