Schoolkosten


Schoolboeken

Het Hogeland College koopt schoolboeken in bij Van Dijk Educatie. Voor het gebruik van de boeken moet voor de hele schoolperiode eenmalig een borg van  € 75,- worden betaald. Eventuele schade aan de boeken wordt jaarlijks verrekend via de borg die vervolgens weer moet worden aangevuld.
De schoolboekenlijst wordt in juni aan alle leerlingen uitgereikt. De boeken worden in de zomervakantie thuis afgeleverd. 

Zelf aanschaffen en betalen

Sommige boeken en leermiddelen moeten zelf aangeschaft worden, zoals een agenda, schriften, kladblok, potloden, kleurpotloden, sportkleding, passer, geodriehoek, woordenboeken, rekenmachine, een atlas en sportkleding. Daarnaast wordt door de school een bijdrage voor verbruiksmaterialen berekend. De school geeft tijdig advies over de aan te schaffen materialen. 

Schoolreizen en excursies

Het Hogeland College organiseert jaarlijks introductiedagen, excursies, schoolreizen en culturele activiteiten. Deze activiteiten worden bij de ouders in rekening gebracht. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een overzicht van de extra kosten opgenomen. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar maakt de school kosten voor extra activiteiten, zoals diploma-uitreikingen, vieringen en extra sport- en culturele activiteiten. Daarom vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur van de school ziet erop toe dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. De ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

Verzekering

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering en sluit voor elke leerling een ongevallenverzekering af. De verzekering geldt voor de leerlingen alleen tijdens de schooluren en activiteiten waarbij sprake is van begeleiding van docenten. Voor (buitenlandse) schoolreizen heeft de school een doorlopende reisverzekering. Wij adviseren u om zelf nog een aanvullende reis- en /of annuleringsverzekering af te sluiten voor buitenlandse reizen. 

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor leerlingen van achttien jaar en ouder geldt de regeling Tegemoetkoming scholieren. Deze tegemoetkoming moet drie maanden voor de achttiende verjaardag aangevraagd worden. Het formulier kunt u downloaden via www.duo.nl

Als uw gezinsinkomen op of net boven het bijstandsniveau ligt is het mogelijk in aanmerking te komen voor extra tegemoetkoming van de schoolkosten. Kijk voor meer informatie op www.provinciegroningen.nl

Stichting Leergeld Hogeland

Vanaf 1 januari 2018 werken de BMWE-gemeenten met het zogenaamde kindpakket. In dit pakket zijn alle regelingen ondergebracht voor kinderen van minima, jonger dan 18 jaar. Dit betreft onder andere een vergoeding voor een fiets, laptop of de kosten van een schoolreisje. 
Meer informatie is te vinden in onze folder en www.hethogeland.nl


Contactgegevens