Onderwijs ten tijde van corona

Om het onderwijs op school zo goed en zo veilig mogelijk te kunnen blijven verzorgen, is het nodig dat we ons houden aan regels, zoals die in ons schoolprotocol voor leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zijn vastgesteld. Die regels zijn gebaseerd op het protocol van de VO-raad.

Erg belangrijk is, dat u uw zoon of dochter echt thuishoudt bij klachten. Zie hiervoor ook de beslisboom. Dit hoeft door ons niet als verzuim voor de leerplicht te worden geregistreerd. Van belang is om bij ons te melden dat uw kind niet op school kan komen wegens klachten of, dat kan natuurlijk ook, quarantaine (die nu 10 dagen duurt). Wij zullen er dan alles aan doen, om het leerproces op afstand op gang te houden. 

Wij verzoeken u dringend om kennis te nemen van de adviezen die in het protocol zijn opgenomen. Wij kunnen natuurlijk niemand verplichten om zich te laten testen bij klachten, maar alstublieft, doe het wel voor uw en onze veiligheid. En doe het ook als uw zoon of dochter in contact is geweest met mensen die corona hebben of die in een risicogebied zijn geweest. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Contactgegevens

We zetten ons ervoor in om leerlingen en ouders/verzorgers regelmatig en zo goed mogelijk te informeren. Mentor-coaches en vakdocenten onderhouden het contact over directe onderwijszaken met uw zoon/dochter via Magister en Teams. Wij blijven de berichtgeving van de overheid volgen. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kunt u van ons weer informatie per mail verwachten.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met een van onderstaande personen:
- de heer Jaap Jan Slob, onderbouwcoördinator : j.slob@hogeland.nl
- mevrouw Gerlies Nijboer, bovenbouwcoördinator: g.nijboer@hogeland.nl
Daarnaast kunt u voor vragen ook altijd contact opnemen met de conrectoren vmbo:
- de heer Jeroen Kloezen, conrector dalton vmbo: j.kloezen@hogeland.nl


Contactgegevens