Samenvoeging van twee scholen

Al in het najaar van 2018 hebben Het Hogeland College en CSG zich positief uitgesproken voor samenwerking tussen de vestigingen in Wehe-den Hoorn en Winsum. Het gezamenlijk doel van beide schoolbesturen was om een goed en gevarieerd vmbo-onderwijsaanbod in de regio te kunnen blijven garanderen. De samenwerking werd in schooljaar 2018-2019 al zichtbaar bij de werving van nieuwe leerlingen, waarbij de scholen samen optrokken: één open avond en één doe-middag. Dat resulteerde in schooljaar 2019-2020 met een gezamenlijke brugklas van alle eerstejaarsleerlingen in het gebouw van CSG Winsum. Die brugklas kreeg al les van zowel docenten van Het Hogeland College Wehe-den Hoorn als van CSG Winsum. 

Augustus 2020: Het Hogeland College Winsum

De samenwerking leidde tot samenvoeging van beide scholen. Per 1 augustus heeft CSG het personeel en het gebruik van het schoolgebouw in Winsum overgedragen aan Schoolbestuur Lauwers en Eems, waar Het Hogeland College onder valt. Leerlingen en docenten van Het Hogeland College zijn verhuisd van Wehe-den Hoorn naar Winsum. 

Vmbo-onderwijs 

Het vmbo-onderwijsaanbod ziet er als volgt uit:
theoretische leerweg (tl)
kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
Leerlingen krijgen les op het niveau dat ze aankunnen en ze worden gestimuleerd om boven zichzelf uit te stijgen. Leerlingen die voor bepaalde vakken een hoger niveau aan kunnen, krijgen dat ook aangeboden. Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 

De profielen die in Winsum voor de beroepsgerichte leerwegen worden aangeboden zijn:
Dienstverlening en Producten (D&P)
Zorg en Welzijn (Z&W)

Het streven is om in samenwerking met Terra Winsum ook een technisch onderwijsaanbod in Winsum te realiseren. Leerlingen kunnen nu al wel kiezen voor een technisch profiel op Het Hogeland College in Uithuizen. De school verzorgt het vervoer voor leerlingen naar Uithuizen en weer terug.

 Contactgegevens