Portfoliogesprekken op het vmbo in Winsum

Winsum – Leerlingen eigenaarschap geven over hun ontwikkeling, van brugklas tot aan het halen van hun diploma. Dat is de insteek van de portfoliogesprekken op Het Hogeland College in Winsum. In dit artikel lees je alles over dit project en de samenwerking met Kansrijke Groningers.

Vereniging Kansrijke Groningers is een samenwerkingsverband tussen alle negentien schoolbesturen van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Midden-Groningen. Hieronder vallen 113 scholen met 17.500 leerlingen en studenten. Sinds 2018 zet Kansrijke Groningers zich in voor toekomstbestendig onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en/of onderwijsprogramma’s. 

Dat doen ze vanuit vier programmalijnen, te weten:
1. ICT & techniek
2. Ondernemen
3. Talent, loopbaan en ambitie (inclusief gelijke kansen)
4. Werk in de regio

Contactgegevens