De bibliotheek op school (dBos)

Biblionet biedt ons De bibliotheek op school: dBos. Met dit programma zetten de scholen en de bibliotheek in op het vergroten van de leesvaardigheid en het leesplezier van jongeren. Op 15 juni 2021 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Zie de foto!
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen om de taal- en informatievaardigheden van jongeren naar een hoger niveau te tillen. In samenspraak met Biblionet, bij ons vertegenwoordigd door leesconsulent Ronald Vos, stellen we elk jaar een lees- of media-plan op met de doelen en activiteiten van dat jaar. Aan de hand daarvan is er dagelijks aandacht voor lezen en mediawijsheid in verschillende werkvormen, activiteiten of campagnes. Voor boeken en informatie kunnen de leerlingen terecht in de schoolbibliotheken, die een gevarieerde en actuele collectie hebben. Aan het eind van het jaar bekijken we wat onze gezamenlijke inspanningen hebben opgeleverd en maken we een plan op voor het volgende jaar.

Media
  • ondertekening bieb op hhc warffum

Contactgegevens