Fysiek lesgeven én 1,5 meter afstand handhaven

Winsum - Op de website 'Voortgezet leren' van de VO-raad wordt onze school als praktijkvoorbeeld genoemd in het omgaan met de maatregel van fysiek lesgeven en toch de anderhalve meter afstand handhaven: 

"Tijdens de lockdown blijft Het Hogeland College voor een deel van de leerlingen open. Lees welke keuzes de school daarin maakt en hoe zij de nieuwe afstandsregels handhaven.

Elke dag zijn er op Het Hogeland College (vmbo, tl-havo) in Winsum maximaal vijftig leerlingen aanwezig. Dit betreft de helft van de examenleerlingen en kwetsbare leerlingen. “Normaliter lopen hier driehonderd leerlingen rond. Dit is goed te doen”, vindt Tjeerd Nanninga, conrector vmbo. “ De lesuren zijn ingekort van 45 naar 30 minuten. De school koos hiervoor vanwege de eerste-, tweede- en derdejaarsleerlingen, die alle dagen thuis blijven. “Anders zouden de leerlingen vijf volle schooldagen online lessen volgen. Dat vraagt te veel van hun concentratievermogen.”
Lees verder


Media
  • Tjeerd

Contactgegevens