Samenvoeging
Het Hogeland College Wehe-den Hoorn
CSG Winsum
Samen naar Het Hogeland College Winsum in schooljaar 2019-2020

“Wij gaan samen”: het besluit is genomen. Met ingang van schooljaar 2020-2021 voegen we de vestigingen van Het Hogeland College in Wehe-den Hoorn en CSG Winsum samen tot één school voor vmbo in Winsum. 

Samenwerking van twee scholen

Al in het najaar van 2018 hebben Het Hogeland College en CSG zich positief uitgesproken voor samenwerking tussen de vestigingen in Wehe-den Hoorn en Winsum. Deze samenwerking kwam bijvoorbeeld al tot uiting bij de werving van nieuwe leerlingen, waarbij de scholen samen optrokken: één open avond en één doe-middag. In de presentatie-uitingen werd gebruik gemaakt van herkenbare kleuren, zoals ook te zien is in deze nieuwsbrief.  Vanaf schooljaar 2019-2020 starten alle eerstejaarsleerlingen in een gezamenlijke brugklas in het gebouw van CSG Winsum. De docententeams van beide vestigingen werken al samen in de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. 

Samenvoeging tot één school

Tegelijk met het besluit tot samenwerking is ook een haalbaarheidsonderzoek gestart naar samenvoeging van de twee vestigingen. Want wat voor de beide schoolbesturen voorop stond, is dat een goed en gevarieerd vmbo-onderwijsaanbod in de regio gegarandeerd blijft. De uitkomsten hiervan zijn dat samenvoeging van beide vestigingen betekent, dat een vmbo-aanbod met ruime keuzemogelijkheden behouden kan blijven. Er is – onder verantwoordelijkheid van Het Hogeland College - een gezonde basis voor een toekomstbestendig voortbestaan van de vmbo-school. Daarop hebben de bestuurders, respectievelijk met instemming van de medezeggenschapsraden en goedkeuring van de raden van toezicht, besloten tot samenvoeging van beide vestigingen per 1 augustus 2020.


Het Hogeland College verhuist naar Winsum

De samenvoeging betekent dat de CSG het vmbo-onderwijs, het personeel en het gebruik van het schoolgebouw in Winsum overdraagt aan Schoolbestuur Lauwers en Eems, waar Het Hogeland College onder valt. Leerlingen en docenten van Het Hogeland College verhuizen van Wehe-den Hoorn naar Winsum. Vanaf schooljaar 2020-2021 volgen dus alle leerlingen van beide vestigingen hun lessen op Het Hogeland College in Winsum. Ook betekent de samenvoeging dat de school in Winsum een openbaar karakter krijgt. De christelijke achtergrond van CSG Winsum blijft evenwel zichtbaar in het aanbod van lessen en activiteiten van de school.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE LEERLINGEN?

Schooljaar 2019-2020 

Alle leerlingen die zich hebben aangemeld voor de brugklas bij Het Hogeland College Wehe-den Hoorn of bij de CSG Winsum volgen in het komende schooljaar hun lessen in het schoolgebouw van CSG Winsum op het adres Meeden 35, Winsum. Ze hebben elkaar al ontmoet tijdens de kennismakingsavond voor de brugklas in juni. De lessen in het eerste jaar worden gegeven door zowel docenten van Het Hogeland College Wehe-den Hoorn als van CSG Winsum. De leerlingen van klassen 2, 3 en 4 volgen aankomend schooljaar nog gewoon lessen in hun huidige schoolgebouw in Wehe-den Hoorn of Winsum. Voor de examenleerlingen verandert er dus niets.

Schooljaar 2020-2021

Alle klassen volgen vanaf schooljaar 2020-2021 hun lessen op Het Hogeland College in Winsum. Voor de leerlingen van Wehe-den Hoorn betekent dat ze voortaan in Winsum naar school gaan. Voor de leerlingen van CSG Winsum betekent dit dat ze op dezelfde locatie blijven, maar dat ze zich vóór 15 maart 2020 moeten inschrijven bij Het Hogeland College. De school valt vanaf 1 augustus 2020 immers onder een ander bestuur. Leerlingen en ouders krijgen hiervan uiteraard tijdig bericht.

Vmbo-onderwijs 

Na de samenvoeging zal het vmbo-onderwijsaanbod er als volgt uitzien:
theoretische leerweg (tl)
kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
Leerlingen krijgen les op het niveau dat ze aankunnen en ze worden gestimuleerd om boven zichzelf uit te stijgen. Leerlingen die voor bepaalde vakken een hoger niveau aan kunnen, krijgen dat ook aangeboden. Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo kunnen ze ook kiezen voor één van de talentklassen Sport, Lifestyle of Multimedia. Na het eerste jaar gaan alle leerlingen door naar het tweede jaar, waar ze ook vakken volgen die praktisch georiënteerd zijn. Deze vakken bieden een goede voorbereiding op de definitieve profielkeuze aan het einde van het tweede jaar. 

De profielen die in Winsum voor de beroepsgerichte leerwegen worden aangeboden zijn:
Dienstverlening en Producten (D&P)
Zorg en Welzijn (Z&W)

Het streven is om in samenwerking met Terra Winsum ook een technisch onderwijsaanbod in Winsum te realiseren. Leerlingen kunnen nu al wel kiezen voor een technisch profiel op Het Hogeland College in Uithuizen. De school verzorgt het vervoer voor leerlingen naar Uithuizen en weer terug.

 Contactgegevens