Schoolregels


Huisregels Wehe-den Hoorn

Om het met elkaar prettig te hebben op school, houden we ons aan een aantal regels. Deze zijn eigenlijk heel simpel. We hebben respect voor elkaar, voor elkaars mening en voor elkaars eigendommen. Ook verblijven we graag in een nette en opgeruimde omgeving, dus laat je je afval achter waar het hoort. En uiteraard ben je op tijd aanwezig in de les. 

Leerlingenstatuut

De  rechten en plichten van jou en alle andere leerlingen op Het Hogeland College zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Dit statuut wordt steeds voor een periode van twee jaar vastgesteld door de schoolleiding na overleg met de medezeggenschapsraad (MR). 

Contactgegevens