Lestijden en vakanties 

Lestijden tot 4 februari 2019

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Elke periode duurt 9 tot 10 lesweken. De lesuren op Het Hogeland College in Warffum duren nu nog 60 minuten.
Het lesrooster is in principe aaneengesloten, dus zonder tussenuren. Als er een docent ziek is wordt dat zoveel mogelijk opgevangen door een andere docent.
Het actuele lesrooster staat op Magister (link rechtsboven aan de pagina). 

Lestijden vanaf 4 februari 2019

Een gevolg van onze ontwikkeling naar leerdoelleren is dat we overgaan naar ander lesrooster. De lesuren zullen dan nog 45 minuten duren. Enkele vakken, zoals Lichamelijke Opvoeding (LO) worden in een blokuur van 90 minuten gegeven. 

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019
Meivakantie         22 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart         30 mei t/m 2 juni 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019

Naast deze vakanties worden er nog 7 organisatiedagen gepland (eventueel gesplitst in dagdelen), waarop lessen uitvallen of anders verlopen.

Verlof aanvragen

Als school zijn wij gehouden aan de Leerplichtwet. Dat betekent we slechts in enkele gevallen toestemming kunnen geven om buiten de schoolvakanties leerlingen vrije dagen te geven. Wil je als ouder toch verlof aanvragen, dan maak je gebruik van het Aanvraagformulier vrije dagen.  

Hier kan je een eigen tekst neerzetten

Contactgegevens