Lestijden en vakanties 

Lestijden

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Elke periode duurt 9 tot 10 lesweken. De lesuren op Het Hogeland College in Warffum duren 45 minuten. Enkele vakken, zoals Lichamelijke Opvoeding (LO) worden in een blokuur van 90 minuten gegeven. 
Het lesrooster is in principe aaneengesloten, dus zonder tussenuren. Als er een docent ziek is wordt dat zoveel mogelijk opgevangen door een andere docent.
Het actuele lesrooster staat op Magister (link rechtsboven aan de pagina). 

Vakanties 2019-2020

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 14 februari t/m 23 februari 2020
Paasweekend               10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie         25 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart         21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksterweekend  30 mei t/m 2 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020

Naast deze vakanties worden er nog 7 organisatiedagen gepland (eventueel gesplitst in dagdelen), waarop lessen uitvallen of anders verlopen.

Examendata

Het centraal schriftelijk eindexamen voor havo en vwo vindt plaats in 2020 in de periode van 7 mei tot en met 25 mei. De herkansingen beginnen op 15 juni. 

Verlof aanvragen
Als school zijn wij gehouden aan de Leerplichtwet. Dat betekent we slechts in enkele gevallen toestemming kunnen geven om buiten de schoolvakanties leerlingen vrije dagen te geven. Wil je als ouder toch verlof aanvragen, dan maak je gebruik van het Aanvraagformulier vrije dagen.  Hier kan je een eigen tekst neerzetten

Contactgegevens