Jongerencollege is gestart!

Het jongerencollege is gestart! Dit schooljaar verdiept een zestal leerlingen zich in de gemeentelijke politiek. Siebren, Aafke, Yesper, Coen, Maria en Sjoerd hebben persoonlijke en inhoudelijke leerdoelen geformuleerd en gaan ervaren hoe de gemeentelijke politiek werkt. Coen en Maria gaan daarnaast voor hun profielwerkstuk onderzoek doen naar retorica in de politiek. De leerlingen zijn gekoppeld aan een wethouder en gaan zich verdiepen in het beleidsterrein van de wethouder, onderzoek doen en advies geven aan het college van B&W. Ze leren meer over het proces van besluitvorming, wonen raads- en collegevergaderingen bij en ervaren hoe het is om als jongerencollege besluiten te nemen.

Dinsdag 19 september hebben de leerlingen kennisgemaakt met het college B&W en dat moment is uiteraard vastgelegd. Hieronder een overzicht van de indeling.

Leerling
Wethouder
Beleidsterrein
 Siebren  Stefan van Keijzerswaard
Mobiliteit & integraal beheer openbare ruimte
 Aafke Mariette de Visser
Wonen en leefbaarheid
 Yesper Karen Hansems
 Jeugd & jongeren
Coen & Maria
Arjen Nolles
Inrichting landschap & duurzaamheid
 Sjoerd Eltjo Dijkhuis
Eemshaven, ondernemen, financiën

De procesbegeleiding wordt verzorgd door Kiona Stel (gemeente Het Hogeland) en Sander de Haan (Het Hogeland College). Voor de leerlingen is dit een mooie kans om ervaring op te doen in de politiek. Ook de gemeente is blij met de komst van de leerlingen, want zij hebben jongerenparticipatie hoog in het vaandel staan. We houden jullie op de hoogte!

 

Media
  • Samenwerking

Contactgegevens