'De kinderen zijn net sponsjes'


V.l.n.r. Anne van den Hul, Desirée Houwing en Nancy van den Heuvel.

‘De kop is eraf!’ Met een zucht van verlichting en een ‘high five’ tonen NT2-docenten Anne van den Hul en Nancy van den Heuvel zich blij. De eerste lesdag van de Internationale Schakelklas (ISK) in Warffum zit erop.

Het was best spannend voor het nieuwe kleine onderwijsteam, dat naast Anne en Nancy nog zeven docenten kent. Docent Desirée Houwing is tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderwijs. Het nieuwe team kende slechts een week voorbereiding en daarvan werd ook een deel al benut voor leuke introductieactiviteiten voor de leerlingen, zoals sport, spelletjes en circus met kindercircus Santelli.

‘Het was een mooie eerste dag’, zegt Nancy. ‘Het is zo leuk om te zien dat alles wat je zegt door de kinderen wordt opgezogen. Ze willen graag leren.’ Anne bevestigt dit: ‘De kinderen zijn net sponsjes. Ze willen laten zien dat ze wel wat kunnen.’ Het is wel even wennen om op een andere manier les te geven. Van de vier groepen zijn er twee die het westerse alfabet niet kennen en alleen hun eigen taal spreken. Desirée: ‘Wij communiceren door simpele woorden te gebruiken en elk woord met gebaren en mimiek te ondersteunen. We gebruiken internationaal herkenbare woorden zoals: sport, supermarkt, pen en hobby. De meeste kinderen spreken wel Arabisch en kunnen elkaar dus redelijk goed verstaan. We zien ook dat ze contact met elkaar maken en elkaar helpen.’
Een derde groep bestaat uit leerlingen die wel het westerse alfabet kennen. Voor deze groep is er ook meer ruimte voor andere vakken. Groep 4 bestaat vooral uit Oekraïense kinderen, die al een jaar les hebben gehad op de tijdelijke onderwijsvoorziening in de havo vwo-vestiging. Enkele Turkse leerlingen voegen zich bij deze groep, omdat ze op het niveau kunnen aansluiten.

Dat de ISK een korte voorbereidingstijd kent, is ook te zien in de school. De klaslokalen vragen nog om versiering en de andere ruimtes moeten nog echt worden ingericht. Dat komt wel, het deert de kinderen niet. Zij waren deze morgen vroeg op school en gingen al in hun lokaal zitten. Wachtend op het begin.‘Let wel: een zestal leerlingen wacht al langer dan een half jaar om naar school te kunnen, omdat er geen plaats was opeen andere ISK’, vertelt Desirée. Anne vervolgt: ‘Maar ook de kinderen die pas eind maart naar Nederland zijn gekomen willen leren. Ze willen weten hoe het hier hoort, wat de regels zijn. En wat ik niet had verwacht: enkele leerlingen hebben zelfs al op deze eerste dag persoonlijke zaken met ons gedeeld.’ Desirée vult aan: ‘De insteek is wel om niet teveel nadrukte leggen op trauma, maar de kinderen hebben veel meegemaakt en als ze er uit zichzelf over vertellen, moet daar uiteraard aandacht voor zijn. Het is niet alleen leren, het persoonlijke contact is ook erg van belang.’ Nancy heeft eerder lesgegeven in het speciaal onderwijs. ‘Ik ben nieuwsgierig naar wat ik in dit onderwijs als bijdrage kan leveren. Het mooie vind ik dat er veelaandacht is voor het kind. De druk van een vast onderwijs jaarprogramma is er niet. De kinderen kunnen elk in hun eigen tempo leren.’ Als docent in het voortgezet en hoger onderwijs brengt Anne ook veel ervaring mee. ‘Ik wilde al langer iets doen voor vluchtelingen. Hier kan ik echt iets doen met mijn onderwijservaring en kan ik een fijne bijdrage leveren aan het welzijn en de toekomst van deze kinderen.’ Desirée werkt al 30 jaar met vluchtelingen. Eerst bij het COA en nu al enkele jaren in het ISK-onderwijs. ‘Je kunt met onderwijs echt verschil maken. Met het leren van de taal bied je de leerlingen toegang tot onze maatschappij. En als we dat goed doen, gaan er deuren voor hen open.’

Internationale Schakelklas (ISK)

De gemeente het Hogeland biedt in Uithuizen en Winsum tijdelijke huisvesting aan ongeveer 300 ‘nieuwkomers’ als gevolg van gezinshereniging. Uit deze gezinnen gaan de kinderen tot 12 jaar naar de taalklas. De kinderen van 12-18 jaar zijn aangewezen op een ISK: een internationale schakelklas. Het is belangrijk dat leerlingen naar schoolgaan in de regio waar ze opgroeien. Daarom is Het Hogeland College gestart met een ISK in het voormalige gebouw van basisschool De Rank in Warffum. Het doel van de ISK is om de leerlingen na twee jaar de overstap te laten maken naar passend regulier onderwijs. De leerlingen hebben uiteenlopende achtergronden, van analfabeet tot hoog opgeleid in het land van herkomst. Leerlingen werken daarom zoveel mogelijk op hun eigen niveau. De nadruk in het onderwijsprogramma ligt op het leren van de Nederlandse taal door middel van onder andere de vakken: NT2, rekenen/wiskunde, burgerschap, sport en Engels.

Contactgegevens