Model European Parlement 'Het valt uiteindelijk toch wel mee'

WARFFUM | ‘In vwo 4 doen we in het klein op school na wat in het Europees parlement gebeurt. Het MEP is een soort van competitie op provinciaal, landelijk en internationaal niveau. Een commissie maakt een resolutie over een bepaald onderwerp, waar we dan daarna over debatteren’, vertelt Maria Hofmeijer, leerling uit 5 vwo en voorzitter van het MEP.

Er worden vijf leerlingen gekozen om mee te doen op provinciaal niveau. Maria helpt als voorzitter de commissie bij het opstellen van een resolutie en het voorbereiden van het debat. Bente Vogel en Manuel Meerveld zijn twee van de vijf leerlingen die na de eerste ronde op school zijn geselecteerd om deel te nemen aan de provinciale MEP-conferentie.

Heb jij iets aan de hulp van de voorzitter gehad Bente?

‘Jazeker! Wij hebben heel veel dingen bedacht en de voorzitter heeft gehol- pen hoe je een resolutie het beste kan verwoorden en wat goede tactieken zijn.’

Vonden jullie het spannend?

‘Ik vond het heel leuk, maar vooral de eerste keer spreken was super spannend. De tweede en derde keer was dat eigenlijk niet zo heel spannend meer’, vertelt Bente. Daar is Manuel het mee eens: ‘Je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren en het is allemaal nieuw, maar het valt uiteindelijk toch wel mee.’

Hoe bereiden jullie je nu voor op de provinciale MEP?

Bente geeft aan dat ze nu eerst nog moeten wachten tot de datum bekend is. Dus veel kan ze nu nog niet doen, naast misschien een paar debatten kijken. Manuel gaat zich ook verdiepen in debatten van de Eerste en de Tweede Kamer. Een advies dat hij meeneemt voor het vervolg is om meer samen te kijken naar een gerichte oplossing voor het probleem, dan elkaar alleen maar aan te vallen.

Maria geeft nog wat advies mee aan de deelnemers: ‘Ook al is het een competitie, ga samen punten opstellen. Niet alleen om meer punten op te stellen, maar ook om te kijken hoe anderen erover denken.’

Wij zijn trots en wensen alle deelnemers veel succes!

Contactgegevens