Jonge Ondernemers op Het Hogeland College

Warffum - Leerlingen uit de vierde klas van het vakhavo hebben meegedaan aan het programma 'Jong Ondernemen'. Dit was mogelijk via een programmalijn van Vereniging Kansrijke Groningers. In dit artikel lees je er alles over.

Vereniging Kansrijke Groningers is een samenwerkingsverband tussen alle negentien schoolbesturen van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Midden-Groningen. Hieronder vallen 113 scholen met 17.500 leerlingen en studenten. Sinds 2018 zet Kansrijke Groningers zich in voor toekomstbestendig onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en/of onderwijsprogramma’s. 

Dat doen ze vanuit vier programmalijnen, te weten:
1. ICT & techniek
2. Ondernemen
3. Talent, loopbaan en ambitie (inclusief gelijke kansen)
4. Werk in de regio

Contactgegevens