Jongerencollege van start!

Warffum - Dinsdagmiddag 8 juni is de aftrap geweest van het jongerencollege. Vijf leerlingen van onze vestiging gaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 de sparringpartners worden van het college van Burgermeester & Wethouders.

In maandelijkse ontmoetingen per 2-tal (leerling en lid B&W) en 3-maandelijkse ontmoetingen in de complete samenstelling, krijgen zij de mogelijkheid mee te denken en mee te praten over onderwerpen die zij belangrijk achten en die in de lokale politiek van Het Hogeland (gaan) spelen. Op school kunnen zij, onder begeleiding van docent Vincent Konink, 1x per week tijdens maatwerkuren werken aan dit project. Bijvoorbeeld voor het lezen van stukken, het opstellen van vragen of het uitzetten van enquêtes onder leerlingen. Afgelopen dinsdag is er kennis gemaakt op het gemeentehuis en hebben we een inkijkje gekregen bij twee afdelingen, de communicatieafdeling en de infrastructuurafdeling. De leerlingen hebben direct een vervolgafspraak gemaakt met hun lid van het B&W en er zijn al nummers uitgewisseld met de communicatieafdeling waar onze leerlingen mee mogen denken over het vraagstuk hoe de gemeente jongeren het beste kan bereiken. Na de zomer zal er echt inhoudelijk gestart worden. Hopelijk levert dit project mooie spin-offs op in de school, waarbij er uiteindelijk ook meer leerlingen betrokken raken bij dit project. 
De leerlingen die het jongerencollege vormen zijn:
Sanne (V5). Zij wordt gekoppeld aan burgemeester Henk-Jan Bolding, met als voornaamste takenpakket openbare orde & veiligheid.
Jordy (H4). Hij wordt gekoppeld aan wethouder Eltjo Dijkhuis, met als voornaamste takenpakket financiën, ruimtelijke ordening & economische zaken.
Marit (V4). Zij wordt gekoppeld aan wethouder Kristel Rutgers, met als voornaamste takenpakket onderwijs & jeugdbeleid. Robin (V4). Hij wordt gekoppeld aan wethouder Theo de Vries, met als voornaamste takenpakket recreatie & toerisme en landbouw, visserij & natuur.
Maud (V4). Zij wordt gekoppeld aan wethouder Mariëtte de Visser, met als voornaamste takenpakket zorg & welzijn.
Media
  • HHC-logo_RGB300

Contactgegevens