A4 werkt aan duurzaamheid

Warffum - Na een inspannende week met MEP te hebben gehad, had klas A4 donderdagmiddag 3 december wederom een druk programma. Deze middag stond een feedbacksessie met experts op het programma.
Voor het vak Science & Society (S&S) heeft A4 deze periode de opdracht gekregen om oplossingen aan te dragen om de gemeente Het Hogeland energieneutraler te maken. Leerlingen hebben de afgelopen weken ideeën uitgewerkt. Donderdagmiddag hebben zij deze ideeën voorgelegd aan experts. Elke groepje ging langs drie van onderstaande experts:
  • Arjen Wolffram (gemeente: algemeen milieubeheer)
  • André Zweers (gemeente: ruimtelijke ordening)
  • Jan Hink (actief lid Hogelandster Energie Coöperatie)
  • Janneke Wolkorte (Natuur en Milieufederatie Groningen: projectleider energie)
  • Erika Zomerman (Hanzehogeschool: lector energietransitie)
  • Carina Wiekens (Hanzehogeschool: lector duurzaam gedrag)
Logistiek gezien was het een behoorlijke uitdaging. Normaal gesproken komen de experts langs in één lokaal. Donderdag waren de experts online  in Teams aanwezig. We startten centraal in de aula en voor de feedbacksessies waren er zes lokalen, laptops en accounts geregeld. Daarbij ben je uiteraard afhankelijk van de techniek en ICT-vaardigheden van leerlingen en experts. Het is heel goed gegaan gelukkig! Foutloos zelfs!

A4 gaat nu hard aan de slag om de feedback te verwerken en maquettes bouwen van hun ideeën. Eind januari presenteren zij hun rapport en maquettes aan de gemeente.
Media
  • energie duurzaam

Contactgegevens