Wat is het vmbo ?

Het ‘vmbo’ is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende leerwegen. Zo kun je bij ons in het vmbo kiezen voor:
De basisberoepsgerichte leerweg (bb of ook wel basis)
De kaderberoepsgerichte leerweg (kb of ook wel kader)
De theoretische leerweg (tl)
De theoretische leerweg/havo (tl-havo) 

Vmbo onderbouw in Uithuizen

De eerste twee leerjaren van het vmbo noemen we de onderbouw. Je komt dan in een klas die past bij het advies van de basisschool. Afhankelijk van je resultaten is het wel mogelijk dat je tussentijds naar een andere leerweg gaat.

We hebben ook een brugklas tl-havo. Als je naar deze klas wilt, moet je van de basisschool een tl-havo advies hebben of een tl-advies met plusprofiel. In deze klas heb je het tweede halfjaar wekelijks een projectmiddag. Dan ga je  samen met je klasgenoten werken aan een opdracht rond een bepaald thema. De toetsen in deze brugklas zijn ook op tl-havo niveau. Aan het einde van de brugklas is het ook mogelijk om eventueel over te stappen naar de havo. In deze folder lees je er meer over.

ID-uren

Lessen die ook passen bij de daltonvisie zijn de ID-uren. In één schooljaar kun je drie thema’s kiezen uit deze lijst:
Kunst, techniek, sport, drama, muziek.
Tien weken lang heb je dan twee lesuren per week lessen over dat thema. In die lessen is er veel aandacht voor wie je bent en wat je kunt.

Rots en water

Een Rots en watertraining is een vast onderdeel in de eerste klas. In deze training is er vooral aandacht voor jouw sociale vaardigheden en je weerbaarheid.

Vmbo bovenbouw in Uithuizen

Aan het einde van het tweede leerjaar maak je de definitieve keuze voor de leerweg. Daarmee ga in het derde en vierde leerjaar verder. Voor de beroepsgerichte leerwegen kies je dan ook al een profiel. Voor de theoretische leerweg doe je dat pas aan het einde van het derde leerjaar. Welke keuzes je hebt kun je lezen op de pagina Profielen en LOB.

Contactgegevens