Wat is dalton?

Op Het Hogeland College in Uithuizen geven we daltononderwijs. De volgende vaardigheden staan daarin centraal: 

Zelfstandigheid

Om zelfstandig te leren werken, heb je . In deze uren werk je aan je daltontaken. Dat zijn opdrachten, waar je langere tijd aan werkt. Je mag zelf kiezen wanneer je werkt aan een opdracht, maar alle opdrachten moeten natuurlijk aan het einde van de week wel gemaakt zijn. Zo leer je plannen en studeren. Natuurlijk begeleiden we je daarbij.

Verantwoordelijkheid

Stap voor stap krijg je meer verantwoordelijkheid voor je eigen leren. Je maakt steeds vaker keuzes in de opdrachten die je doet. Ook bepaal je steeds meer zelf wanneer je hulp of begeleiding nodig hebt.

Samenwerken

Veel opdrachten maak je samen met één of meer klasgenoten. Zo leer je dat goed samenwerken kan als je op een goede manier met elkaar omgaat, taken verdeelt en afspraken maakt met elkaar. 

Reflecteren

Leren doe je ook door terug te kijken op hoe je je opdrachten hebt gemaakt. Dat noemen we reflecteren. Je stelt jezelf dan de vragen:  wat ging goed en wat kan nog beter? Daar heb je bij het maken van een volgende opdracht profijt van.

Vmbo onderbouw in Uithuizen

De eerste twee leerjaren van het vmbo noemen we de onderbouw. De meeste leerlingen beginnen bij ons in een tweejarige gemengde brugklas:
brugklas kaderberoepsgericht/basisberoepsgericht (kader/basis)
brugklas theoretisch/kaderberoepsgericht (tl/kader)
Vaak weet je na de basisschool nog niet zo goed welke leerweg het beste bij je past. In onze gemengde brugklassen krijg je de gelegenheid om te kijken wat echt bij je past. Aan het einde van het tweede leerjaar maak je dan de definitieve keuze voor je leerweg.

We hebben ook een  
Als je naar deze klas wilt, moet je van de basisschool een tl-havo advies hebben of een tl-advies met plusprofiel. 
In deze brugklas krijg je extra uren Frans, Engels en beeldende vorming. Ook heb je wekelijks een projectmiddag. Dan ga je samen met je klasgenoten werken aan een opdracht rond een bepaald thema, waarbij je verschillende vakken nodig hebt. De toetsen in deze brugklas zijn ook op tl-havo niveau.

ID-uren

Lessen die ook passen bij de daltonvisie zijn de ID-uren. In één schooljaar kun je drie thema’s kiezen uit deze lijst:
Kunst, techniek, sport, drama, muziek.
Tien weken lang heb je dan twee lesuren per week lessen over dat thema. In die lessen is er veel aandacht voor wie je bent en wat je kunt.

Rots en water

Een Rots en watertraining is een vast onderdeel in de eerste klas. In deze training is er vooral aandacht voor jouw sociale vaardigheden en je weerbaarheid.

Vmbo bovenbouw in Uithuizen

Aan het einde van het tweede leerjaar maak je de definitieve keuze voor de leerweg. Daarmee ga in het derde en vierde leerjaar verder. Voor de beroepsgerichte leerwegen kies je dan ook al een profiel. Voor de theoretische leerweg doe je dat pas aan het einde van het derde leerjaar. Welke keuzes je hebt kun je lezen op de pagina Profielen en LOB.

Contactgegevens