Voorlichting bureau halt: Invloed van de groep

Uithuizen - Bureau Halt heeft op maandag 23 november een voorlichting gegeven over grensoverschrijdend gedrag en groepsdruk. Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. In de praktijk zien ze dat het merendeel van de jongeren strafbare feiten pleegt onder druk van de groep of in groepsverband.

Tijdens de voorlichting, die werd gegeven aan alle tweede klassen, werd het gesprek aangegaan met leerlingen over wat grensoverschrijdend gedrag nou eigenlijk is en wat de gevolgen daarvan zijn. Ook werden de grote gevolgen die een strafblad kan hebben op de vervolgkeuze (studie of werk) besproken met de leerlingen.
De leerlingen hebben geleerd hoe negatieve groepsdruk voor problemen kan zorgen. Verder hebben leerlingen nagedacht over hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een vervelende of zelfs strafbare situatie terecht komen door groepsdruk. Aan het eind van de voorlichting kregen de leerlingen nog meerdere tips mee om groepsdruk te weerstaan.

Media
  • bureau Halt

Contactgegevens