Leerlingen Uithuizen doen onderzoek naar waterkwaliteit Boterdiep

Maandag 21 september 2020 hebben de leerlingen uit klas 3TL-Havo van Het Hogeland College Uithuizen met veel enthousiasme onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van het Boterdiep. Dit deden ze in opdracht van waterschap Noorderzijlvest in samenwerking met het Waterleerpad.

De leerlingen gingen in drie zogenaamde “rafts” onderzoek doen naar o.a. de helderheid van het water, de temperatuur, de pH-waarde, hoeveel Nitraat er in het water zit, welke waterplanten er voorkomen, de stroomsnelheid en welke waterdieren er in het Boterdiep leven. De leerlingen werkten goed samen en waren erg enthousiast. Het weer werkte ook geweldig mee, want wie wil er nou niet in een bootje op het Boterdiep varen tijdens een zonovergoten schoolmiddag? Nadat de proeven gedaan waren, ging een aantal leerlingen het Boterdiep nog aan den lijve onderzoeken middels een heerlijk frisse duik.

De komende weken gaan de leerlingen de resultaten van deze onderzoekmiddag analyseren en conclusies trekken over de waterkwaliteit van het Boterdiep. Ook gaan de leerlingen nog uitzoeken hoe het Boterdiep beleefd wordt door omwonenden en de gebruikers van het Boterdiep. Tot slot zullen de TL-Havo leerlingen het waterschap een advies geven over de toekomst van het Boterdiep en welke mogelijke veranderingen op korte termijn nodig zijn. Vanwege het feit dat de leerlingen hun resultaten niet persoonlijk aan het bestuur kunnen presenteren vanwege het corona-virus, zullen de leerlingen enkele filmpjes maken waarin ze hun resultaten op een bijzondere manier gaan verwoorden. Dat daar ook beelden van het zonnige wateronderzoek op het Boterdiep op te zien zullen zijn, spreekt voor zich.

Media
  • Foto waterkwaliteit onderzoek HHC Uithuizen

Contactgegevens