Bosatlas van de duurzaamheid

Twee vmbo-leerlingen van Het Hogeland College in Uithuizen ontvingen vanmiddag symbolisch de eerste set Bosatlassen van de duurzaamheid in de provincie Groningen. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikte de Bosatlassen uit. De uitreiking was op 18 maart jl. gepland, maar door de coronacrisis verplaatst naar vandaag.

De Bosatlas van de duurzaamheid laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft, bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering en het opraken van grondstoffen. In elk hoofdstuk komen eerst de problemen en daarna de oplossingen en initiatieven aan bod. Voor leerlingen is duurzaamheid een interessant onderwerp om de samenhang van het vak aardrijkskunde te laten zien.

Nieuwe impulsen beroepsonderwijs
De provincie Groningen ziet duurzaamheid als uitdaging en kans. Zij stimuleert innovatie, vergroening, nieuwe energievormen en leefbaarheid door deze thema’s met elkaar te verbinden. Dit geeft nieuwe impulsen aan het beroepsonderwijs en de werkgelegenheid van nu en in de toekomst. De Bosatlas van de duurzaamheid geeft leerlingen een helder inzicht in de mogelijkheden.
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Duurzaamheid biedt de nieuwe generatie kansen voor de toekomst. Er ontstaan nieuwe werkzaamheden rondom energie zoals het installeren en onderhouden van zonnepanelen, waterpompen, windturbines en elektrische auto’s. Deze werkzaamheden zijn ook in de provincie Groningen nodig en biedt vmbo-leerlingen een mooie kans om zich straks beroepsmatig in te zetten voor een duurzame omgeving.”

Eerste editie van Groninger schoolmeester
De eerste editie van de Bosatlas uit 1877 is van de hand van de Groningse schoolmeester P.R. Bos en droeg de titel ‘Schoolatlas der geheele aarde’. Aanleiding daarvoor was de invoering van het vak aardrijkskunde op de toenmalige HBS. De heer Bos gaf les op de HBS in Warffum, de huidige HAVO/VWO-vestiging van Het Hogeland College.

Bosatlas van de duurzaamheid
Diverse partijen -waaronder de provincie Groningen- zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de Bosatlas van de duurzaamheid. De provincie deed een financiële bijdrage en leverde informatie over Groningse duurzaamheidsprojecten. Het resultaat: een atlas voor een breed publiek rondom het thema duurzaamheid. Omdat de provincie Groningen duurzaamheid belangrijk vindt, biedt zij de scholen in het voortgezet onderwijs in Groningen 800 atlassen met een bijbehorende lessenbundel aan. De Bosatlas van de duurzaamheid wordt uitgegeven door uitgeverij Noordhoff.

Contactgegevens