Ruimte voor iedere leerling 


Het Hogeland College is een herkenbare school in de regio. 
De school is een sociale leeromgeving. Met veel verschillende mensen in veel verschillende leeftijden en met diverse achtergronden. Daarmee is het een veilige haven, een oefenplaats en uitvalbasis voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Leerlingen mogen zichzelf zijn en geven een ander daarvoor ook de ruimte. 
Het Hogeland College is verantwoordelijk voor goed en uitdagend onderwijs en goede onderwijsresultaten. De schoolse kennis die wordt opgedaan is duurzaam en blijft wendbaar, omdat leerlingen ook leren de kennis te verwerken en toe te passen. Zo bieden wij leerlingen een springplank om later goed mee te doen in de maatschappij.

Onze visie

- Leren doe je zowel alleen als samen 
- Als je leert, ontwikkel je ook je persoonlijkheid
- Je leert binnen en buiten de school 

Kernwaarden vmbo

Op het vmbo is ons onderwijs ingericht volgens de daltonkernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerking. 

Kernwaarden havo en vwo

Het onderwijs op havo, vwo en vwo-plus wordt vormgegeven vanuit de kernwaarden: initiatief, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid.

Contactgegevens