Samenvoeging van Het Hogeland College Wehe-den Hoorn en CSG Winsum

De besturen van Het Hogeland College en CSG hebben besloten om de vestiging van Het Hogeland College in Wehe-den Hoorn samen te voegen met CSG Winsum tot één vestiging voor vmbo. Het Hogeland College zal – vanaf schooljaar 2020-2021 – het onderwijs verzorgen in het huidige gebouw van CSG Winsum (Meeden 35 in Winsum).  Het Hogeland College zal – vanaf schooljaar 2020-2021 – het onderwijs verzorgen in het huidige gebouw van CSG Winsum (Meeden 35 in Winsum).  Leerlingen kunnen hier vmbo-onderwijs volgen in de theoretische leerweg en de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De profielen die binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg worden aangeboden zijn Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten. 

Van samenwerking naar samenvoeging
Met ambitie voor een goed en gevarieerd vmbo-onderwijsaanbod in de regio, hebben Het Hogeland College Wehe-den Hoorn en CSG Winsum al eerder besloten tot samenwerking. Dat heeft ertoe geleid dat in het komende schooljaar de eerstejaars leerlingen van beide scholen al hun lessen gaan volgen in Winsum. Deze lessen worden verzorgd door docenten van beide scholen.
Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de stap van samenwerking naar samenvoeging,  hebben beide schoolbesturen opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Samenvoeging betekent volgens dit onderzoek onder andere dat een vmbo-aanbod met voldoende keuzemogelijkheden behouden kan blijven. Er is daarmee een gezonde basis aanwezig voor een toekomstbestendig voortbestaan. De schoolbesturen hebben daarop na instemming van de medezeggenschapsraden en met goedkeuring van de raden van toezicht besloten tot samenvoeging van beide vestigingen per 1 augustus 2020.

Schooljaar 2020-2021
In de praktijk betekent de samenvoeging dat de CSG het vmbo-onderwijs en het gebruik van het schoolgebouw in Winsum overdraagt aan Het Hogeland College. De leerlingen van Het Hogeland College Wehe-den Hoorn verhuizen dan naar Winsum. Vanaf schooljaar 2020-2021 volgen dus alle leerlingen van beide scholen hun lessen in Winsum. Ook het personeel van CSG Winsum maakt per 1 augustus 2020 de overstap naar Schoolbestuur Lauwers en Eems, waartoe Het Hogeland College behoort. Hoewel het schoolgebouw voldoende ruimte biedt voor alle leerlingen en docenten, zullen er qua inrichting nog enkele aanpassingen nodig zijn. Deze zullen tijdig plaatsvinden.
Vanwege de samenvoeging krijgt de school in Winsum een openbaar karakter. De christelijke identiteit van CSG Winsum komt tot uiting in de kernwaarden en cultuur van de nieuwe vestiging. 
De samenvoeging van Het Hogeland College Wehe-den Hoorn en CSG Winsum staat in het teken van een bredere samenwerking met Terra Winsum naar één gezamenlijke onderwijsvoorziening voor vmbo in Winsum. Doel van deze samenwerking is om een breed vmbo-aanbod in de regio te garanderen.

Klik hier voor meer informatie

Media
  • Webbanner_450 x 450 px_RGB96

Contactgegevens