Vmbo-scholen gaan samenwerken in Winsum

De besturen van Het Hogeland College Wehe-den Hoorn, CSG Winsum en Terra Winsum zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over samenwerking in één onderwijsvoorziening in Winsum. 

In de provincie Groningen is sprake van daling van de leerlingenaantallen. Dat betekent dat het moeilijk wordt om alle vormen van voortgezet onderwijs te kunnen blijven aanbieden. Bijna alle VO-scholen in de provincie hebben afgesproken om gezamenlijk te kijken naar oplossingen. Daarvoor gaan ze samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren.
 
Onderwijs voorop
In de regio Noord-Groningen zijn de besturen van CSG Winsum, Het Hogeland College Wehe-den Hoorn en Terra Winsum al enige tijd met elkaar in gesprek. Zij zijn van mening dat het vmbo in deze regio het beste gewaarborgd is door samen te werken in één onderwijsvoorziening in Winsum. De samenwerking draagt bij aan drie gezamenlijke ambities:
•             Verrijking van het onderwijsaanbod                                                            
•             Een krachtig onderwijskundig en pedagogisch concept
•             Een onderwijsvoorziening vmbo die deel uitmaakt van de regio
 
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van samenwerking. Op basis van de uitkomsten geven de drie schoolbesturen de voorkeur aan één onderwijsvoorziening voor het vmbo in Winsum en omstreken. Er zijn nog veel onderwerpen die besproken moeten worden en er moet een aantal beslissingen worden genomen. De eerste stap die gezet wordt, is een samenwerking tussen CSG Winsum en het Hogeland College Wehe-den Hoorn.
Het doel van de samenwerking tussen de drie scholen is om een zo groot mogelijk onderwijsaanbod vmbo voor onze leerlingen te behouden in een kleinschalige onderwijsomgeving met goede begeleiding.


Media
  • Handshake_450 x 450 px_RGB96

Contactgegevens