Samenwerking
Het Hogeland College Wehe-den Hoorn
CSG Winsum
Onze folder
voor meer informatie

Het Hogeland College Wehe-den Hoorn, CSG Winsum en Terra Winsum onderzoeken de mogelijkheid van één onderwijsvoorziening voor vmbo in Winsum. Vooruitlopend op de onderzoeksresultaten gaan Het Hogeland College Wehe-den Hoorn en CSG Winsum al samenwerken.

Hoe we dat gaan doen?

De eerste stap in de samenwerking is een gezamenlijke brugklas met ingang van het schooljaar 2019-2020. Komend voorjaar wordt na een haalbaarheidsonderzoek besloten hoe en wanneer de samenwerking verder vorm zal krijgen.
In ieder geval is het nu al zeker dat de leerlingen, die het komende schooljaar in de brugklas starten, vmbo-onderwijs kunnen volgen op alle niveaus.

Wat betekent dat voor onze nieuwe brugklasleerlingen?

Alle leerlingen die zich aanmelden voor de brugklas bij het Hogeland College Wehe-den Hoorn of bij de CSG Winsum volgen in het schooljaar 2019-2020 hun lessen in het schoolgebouw van CSG Winsum in Winsum. De lessen worden gegeven door zowel docenten van Het Hogeland College Wehe-den Hoorn als van CSG Winsum.
Daarbij onderscheiden we de volgende niveaus:
• basisberoepsgerichte leerweg (bbl),
• kaderberoepsgerichte leerweg (kbl),
• theoretische leerweg (tl)
• en theoretische leerweg/havo (tl/h).
Bij de aanmelding voor de brugklas moet de leerling samen met zijn/haar ouders wel een keuze maken voor Het Hogeland College Wehe-den Hoorn of CSG
Winsum. Dit heeft geen invloed op het onderwijs of de klassenindeling. De leerlingen komen dus gewoon bij elkaar in de klas. De klassen worden ingedeeld
op basis van het advies van de basisschool. Dat gebeurt bij voorkeur op niveau, maar een combinatieklas is niet uit te sluiten.
Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden.

Aanmelding

Aanmelding op een van onze scholen kan op verschillende manieren:
• door het aanmeldingsformulier in te vullen op deze website of via de website van CSG Winsum, en de print per post te versturen naar het postadres van de betreffende school,
• door persoonlijk in te schrijven tijdens onze inschrijfmiddag op 13 maart aan Meeden 35 te Winsum. Dan kan ook gekozen worden voor een van de
talentklassen,
• door aan te melden via de basisschool.


Contactgegevens