Meer informatie
in onze schoolgids

Havo, vwo en vwo-plus op het Hogeland College

Havo op het Hogeland College

Als je met havo in klas 1 begint bij ons in Warffum, dan kijken we goed naar de ontwikkeling van je taal en rekenen. Je krijgt er extra ondersteuning in zo lang als dat nodig is. Want hiermee vergroot je je kansen op succes enorm op school. Taal heb je overal bij nodig (vooral goed kunnen lezen) en rekenen bij heel veel vakken. 
Mocht blijken, dat je je snel ontwikkelt en je de leerstof van de vakken snel onder de knie krijgt, dan kunnen jouw leraren je adviseren naar de havo-vwo-klas over te stappen. Je vakkenpakket is namelijk precies gelijk aan dat van de leerlingen in de havo-vwo-stroom.
Blijf je op de havo, dan kom je na drie jaar in de bovenbouw terecht. In klas 3 heb je dan al een keuzeproces doorlopen om het juiste profiel te kiezen (zie hiervoor ook Profielen en LOB).

Er is veel mogelijk

Bijzonder aan onze school is, dat je examen kunt doen in één van onze drie kunstvakken: muziek, beeldende vormgeving en drama. In bepaalde gevallen mag je een extra vak kiezen. Dat is handig als je graag na de havo wilt doorstromen naar vwo 5.

Er is echter meer mogelijk: je kunt in sommige vakken vervroegd examen doen of examen op vwo-niveau. Kun je je verdiepen in diverse Honours Courses die we aanbieden aan alle onze leerlingen in de bovenbouw. Op die manier kun je het havo-pluscertificaat behalen. Maar dat hoeft niet, het kán. En mocht het niet zo goed lukken met je schoolwerk, dan helpen we je met studieondersteuning.
Haal je je havodiploma, dan kun je een mooie vervolgstudie kiezen op HBO-niveau. Dit is het één na hoogte niveau dat in het vervolgonderwijs bestaat. Het HBO is een beroepsopleiding. Je weet dus vaak al welk beroep je daarna kunt gaan uitoefenen. 

Wanneer is havo iets voor jou?

Als je een goed stel hersens hebt, als je het leuk vindt om met anderen samen te werken aan een opdracht, maar je ook in je eentje goed kunt concentreren, als je het beste leert wanneer je de kennis kunt koppelen aan de praktijk, dan is havo een goede keus. 
Onze docenten weten dat havoleerlingen in zijn voor een grap, dat samenwerken goed werkt, dat voorbeelden geven uit de praktijk en en uit je eigen leefwereld helpen bij het leren. Jij wilt namelijk weten waarom het nuttig is waar je mee bezig bent. 

Havo-vwo-brugklas

Heb je een havo-vwo-advies of een vwo-advies, dan kun je bij ons beginnen in onze tweejarige havo-vwo-brugklas. Voor de belangrijkste toetsen krijg je daar twee cijfers, zodat je goed kunt zien of je meer een havoleerling of een vwo-leerling bent. Om de definitieve keuze voor havo of vwo te maken heb je twee jaar de tijd: hierna kom je in havo 3 of vwo 3. Natuurlijk helpen we je bij het maken van de juiste keuze. Mocht al eerder blijken dat je beter past in de havoklas of in vwo-plus, dan helpen we je bij de overstap. 

Vwo op Het Hogeland College

Op het vwo leiden we je op voor een vwo-diploma, waarmee je naar een universiteit kunt. Je hebt ook toegang tot het HBO, maar op het vwo bereiden we je voor op wetenschappelijk onderwijs. Wetenschap bedrijven is een bezigheid van mensen die graag onderzoekend bezig zijn: experimenten uitvoeren, antwoorden op vragen vinden, het naadje van de kous willen weten. 
Je zult dieper op zaken ingaan dan op de havo. Het vwo duurt dan ook een jaar langer: zes jaar in totaal. 
Op het vwo krijg je bij ons op school in het vierde leerjaar een vak waar je kijkt hoe wetenschap de samenleving beïnvloedt en ook onderzoeksvaardigheden leert: Science & Society. Ook in andere vakken doe je onderzoek waar je verslag van moet uitbrengen. 
Net als op de havo kies je ook op het vwo voor één van de vier profielen om examen in te doen en ook op vwo kun je, als je wilt, kiezen uit drie kunstvakken. Onder bepaalde voorwaarden kun je (een) extra vak(ken) kiezen of versneld examen doen in één of meer vakken. 

Wanneer is vwo iets voor jou?

Het vwo is geschikt voor jou als je een vwo-advies hebt, leren leuk vindt en dat ook goed kunt. Je leert graag iets nieuws en denkt na over hoe dingen in elkaar zitten. Je bent nieuwsgierig naar wat anderen hier al over hebben ontdekt. Je neemt graag het initiatief, stelt vragen en je neemt verantwoordelijkheid voor je studie. Een vwo’er is niet alleen maar serieus bezig. Ook op het vwo wordt plezier gemaakt natuurlijk!

Vwo-plus op Het Hogeland College

Leerlingen die heel gemakkelijk leren en het vwo op onderdelen sneller kunnen doen, kunnen bij ons vwo-plus doen. Het lijkt op een gymnasium: je krijgt Latijn in de eerste drie leerjaren en kunt hier ook examen in doen als je het kiest in de bovenbouw. Verder ga je deels versneld door Engels, Nederlands, Frans en wiskunde en krijg je het vak Science & Society al in de onderbouw, waarin onderzoek doen en presenteren centraal staan. 
In de bovenbouw kun je op diverse manieren invulling geven aan je vwo-plusopleiding. Met het volgen van een extra vak, het volgens van Honours courses en/of het blijven volgen van Latijn tot en met je eindexamen. Groot verschil met vwo-plus in de onderbouw is dat je vanaf het vierde leerjaar in de klas zit met de vwo-leerlingen. De exameneisen zijn voor alle vakken gelijk.Sophie
Latijn is voor mij wel praktisch want ik wil later kinderarts worden.

Contactgegevens