Gastles over gesteenten

Op vrijdag 13 december hebben de havo 4 en vwo 4 leerlingen met aardrijkskunde in hun pakket, een gastles over gesteenten gevolgd.
Maaike van Tooren van het Mineralogisch Museum te Grou heeft onze leerlingen wegwijs gemaakt in de wereld van mineralen, kristallen en gesteenten. Na een heldere uitleg over magma, lava en de scheikundige samenstelling van het voorbeeldmineraal olivijn werd al snel de doos met gesteenten erbij gepakt.
De leerlingen moesten de verschillende stenen bij een van de drie hoofdgroepen (stollingsgesteente, metamorfgesteente of sedimentgesteente) indelen. Met hier en daar wat hulp lukte dat aardig. En na deze gastles weten ze nu ook de namen van de verschillende gesteenten.

Contactgegevens