Fietsexcursie 2.0

Sinds enkele jaren fietsen we in het najaar met HAVO 5 en in het voorjaar met VWO 5 door Groningen. Voor het eindexamen moeten de leerlingen kennis hebben van de opbouw van de Nederlandse stad, verschillende stedelijke vraagstukken en de leefbaarheid in de stad.
De theorie beklijft beter door het ook echt te zien en te ervaren, dus op naar (de) stad. Voorgaande jaren fietsten we dan in een treintje door de verschillende wijken, een docent voorop, een groep leerlingen daar achter en een docent aan het eind en dan vooral fietsen, luisteren, fietsen, luisteren.

Zelf aan zet
Dit jaar besloten we het anders aan te pakken. De leerlingen kregen de opdracht om zelf door de verschillende wijken te navigeren met behulp van Google maps (of de papieren kaart). Onderweg moesten ze allerlei vragen invullen met behulp de app survey123 van ArcGIS. In de verschillende wijken hadden de vragen betrekking op woning- en bewonerskenmerken, leefbaarheid en stedelijke vernieuwingsplannen. De antwoorden moesten worden ondersteund met een door de leerlingen zelf gemaakte foto van bijvoorbeeld de stijlkenmerken van een jaren 30-wijk of van de populairste Instagram locatie in Groningen, de Vinexwijk Reitdiephaven (zie foto).
Alle antwoorden die via de app waren verzameld, werden met een projectie op het digibord in de volgende les besproken.

Door iedereen is dit ervaren als een mooie, stimulerende manier van leren.

Contactgegevens