200 HHC leerlingen een EHBO-diploma

Toegerust voor het bieden van eerste hulp is de vakantie begonnen. Beter kon het niet voor 200 leerlingen uit klas 2 en 3 van Het Hogeland College in Warffum. Zij hebben in hun laatste schoolweken een basiscursus EHBO van het Rode Kruis gevolgd. De cursus bestond voor elke leerling uit het volbrengen van een online module en een praktijkcursus. Een hele organisatie voor zoveel leerlingen, desalniettemin in goede banen geleid door LO-docent Annie Danhof. Komend schooljaar wordt de EHBO-scholing voortgezet, dan aangevuld met een reanimatietraining voor elke leerling en op termijn de mogelijkheid voor herhaalcursussen. Hiermee loopt het HHC vooruit op de wens van het Rode Kruis en de landelijke overheid elke leerling te scholen op het gebied van EHBO en reanimatie.

Contactgegevens